Liefdadigheidstraat 43
1210 Sint-Joost-Ten-Noode
tel : +32 2 2111053
e-mail : caw.brabantia.cap@hotmail.com
Onze opdracht
Onze geschiedenis
Onze antennes
De sociale dienst van Caritas International
De sociale dienst van de Parochiewerken van Sint-Gillis
De sociale dienst van kuregem
De sociale dienst van Brussel Onthaal – Open Deur
Onze publicaties
Onze werkaanbiedingen
Untitled Document
De sociale dienst van Caritas International

Liefdadigheidstraat 43
1210 Sint-Joost-Ten-Noode
Tel : 02/229.36.11
Fax : 02/229.35.85
serv.soc.dienst@caritasint.be
Sociale permanentie van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30 en 13h30 tot 15h30

Wie zijn wij ?

Een sociale dienst algemeen welzijnswerk die zich richt tot elke vreemdeling van buiten de Europese Unie.

Wie helpen wij?

Mensen zonder wettig verblijf, uitgeprocedeerde asielzoekers, asielaanvragers, erkende vluchtelingen, geregulariseerden , niet-begeleide minderjarigen, alsook Belgen in het kader van gezinshereniging.
Twee uitzonderingen op de regel van vreemdelingen van buiten de Europese Unie: in het kader van vrijwillige terugkeer helpen wij ook de onderdanen van de landen die als laatste zijn toegetreden tot de Europese Unie, alsook Belgen in het kader van gezinshereniging.

Wat zijn onze projecten?

De sociale permanentie:
De permanentie van de sociale dienst is een algemene permanentie waar alle materies aangaande vreemdelingen worden behandeld en waar een sociale, juridische en administratieve begeleiding wordt verzekerd.

Hulp bij gezinshereniging:
Wij verzekeren juridische, administratieve, psychologische en sociale steun tijdens en na de indiening van de procedure bij de Belgische autoriteiten.

Hulp bij vrijwillige terugkeer:
In partnerschap met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), helpen wij vreemdelingen die vrijwillig wensen terug te keren naar hun land van herkomst.

Hulp bij vrijwillige terugkeer met duurzame reïntegratie:
Wij helpen vreemdelingen die het wensen, enerzijds terug te keren naar hun land van herkomst en anderzijds in samenwerking met de Dienst Integratie van Caritas International (CI) om een concreet project op te bouwen. Deze projecten zullen in werking treden in het land van herkomst dankzij lokale partners en de vreemdelingen helpen bij hun reïntegratie.

De voogdij over niet-begeleide minderjarigen:
Wij hebben zes professionele voogden die de minderjarigen begeleiden met het oog op hun meerderjarigheid. Deze minderjarigen zijn hun toegewezen via de Dienst Voogdij.

Het bezoek aan de gesloten centra

Project opvang NBMV « Youth In Transit » 
Drie begeleiders bereiden de jonge buitenlandse minderjarigen voor op een onafhankelijk leven toen ze 18 jaar oud zouden zijn.

De Dienst voor buitenlandse Studenten en Stagiairs (S.E.S.E.)
Deze dienst is bestemd voor de buitenlandse studenten houders van een beperkt verblijf op basis van studies, afkomstig van de landen uit het Zuidelijk Halfrond. Deze dienst geeft inlichtingen, oriëntatie en psychosociale hulp voor elke student die het wil.

Sociale Permanentie op Punt32 
In samenwerking met de antenne BOOD, organiseren we elke week tijdens het middaguur een permanentie voor de dakloze personen en/of personen waarvan de verblijfstoestand niet in orde is.

Project 0800
Als u vragen hebt i.v.m. uw verblijf, blijven we luisteren en proberen we u, waar mogelijk te ondersteunen.

Housingcafé/Workcafé Brussel
Hier worden ateliers georganiseerd rond huisvesting voor nieuwkomers met een beschermingstatuut en op zoek zijn naar hun eerste woning.


Onze antenne in beeld

Ons team